Prediktor Instruments is partner in projects  supported by the Norway Grants Green ICT program

The project (EU53351) “Preliminary studies for developing automatized insect powder rearing system“ is supported by Norway Grants Green ICT small scheme programme, aiming to stimulate and develop innovation-led long-term business cooperation between Estonia and Norway.

The implementation period is 01.07.2019 – 31.10.2019

The project (EU53924) „Development of a fully- automated edible insect mass rearing and production technology” is supported by Norway Grants Green ICT main programme in sum €760 000

The main goal of the project is to develop a fully automated edible insect mass rearing and production technology, which enables to upscale the environmentally responsible production of insect-derived products.

Prediktor Instruments’ contribution into the project is development of a sensor system for continuous monitoring and control of the input qualities of the feed, different types of biomass – as well as output qualities (e.g material composition of powders).  This will be used for automation and optimization of the insect biomass production processes.

The implementation period is 01.08.2020 – 30.09.2021

Prediktor Instruments er partner i prosjekter støttet av Norway Grant ECT programmet

Prosjektet (EU53351) “Forstudie for utvikling av automatisert oppdrettssystem for insektpulver” er støttet av Norway Grants Green ICT small scale program, med sikte på å stimulere og utvikle innovasjonsbasert langsiktig forretningssamarbeid mellom Estland og Norge.

Gjennomføringsperioden er 01.07.2019 – 31.10.2019

Prosjektet (EU53924) “Utvikling av en helautomatisk produksjonsteknologi for produksjon av biomasse av spiselige innsekter” er støttet av Norway Grants Green ICT-hovedprogrammet med totalt  € 760 000.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle produksjonsteknologi for helautomatisk spiselig insektmasseoppdrett, som gjør det mulig å oppskalere den miljøansvarlige produksjonen av insektavledede produkter.

Prediktor Instruments bidrag i prosjektet er utvikling av et sensorsystem for kontinuerlig overvåking og kontroll av tilførselskvaliteten til fôret, forskjellige typer biomasse – samt kvalitet på sluttprodukt.

Gjennomføringsperioden er 01.08.2020 – 30.09.2021

Close Menu